Україна, Закарпатська область,м. Мукачево, вул. Баллінга Яноша, 35

Телефон: (03131) 4-99-48email: au.vog.adar-ovehcakum%407loohcs

Наш ютуб-канал

Переходьте на нашу сторінку facebook

Україна, Закарпатська область,м. Мукачево, вул. Баллінга Яноша, 35

Телефон: (03131) 4-99-48email: au.vog.adar-ovehcakum%407loohcs

Наш ютуб-канал

Переходьте на нашу сторінку facebook

Освітній процес

Наш навчальний заклад – це освітянський осередок, де забезпечуються оптимальні умови для фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів. Тут надаються якісні освітні послуги на етапі навчання у 1-х – 11-х класах, що є надійною базою для всебічного розвитку та професійної діяльності.
Школа працює у п’ятиденному робочому режимі.
Прийом учнів – 8.00 – 8.30.
Уроки – 8.30 – 15.25.
З 15.00 години – робота гуртків, спортивних секцій.
12.00-18.00 – робота ГПД.
Мова навчання – українська.

Illustration

Курси за вибором

 • Відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі профіль навчання охоплює такі предмети: базові загальноосвітні, профільні та курси за вибором, факультативи.
  Курси за вибором — це курси профільного характеру, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст (деякі з них інтегрують зміст).
  Мета курсів за вибором: задоволення індивідуальних освітніх інтересів, потреб і схильностей кожного школяра.
  Завдання курсів за вибором:-сприяти у виборі напряму чи профілю навчання у старшій школі (через вивчення курсів за вибором на допрофільному рівні учень має можливість свідомо вибрати профіль навчання);-поглиблювати знання з профільних предметів;-допомагати в професійному самовизначенні випускникам ЗЗСО;-стимулювати розвиток загальнонавчальних і професійних умінь та навичок учнів;-підготувати до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації.
  Курси за вибором виконують основні функції, а саме:* надбудови профільного курсу, вивчення основних профільних предметів на належному рівні шляхом насичення профільного курсу додатковим змістом, який поглиблює і розширює знання з основних предметів;* розвивають зміст одного з базових навчальних предметів, вивчення якого здійснюється на мінімальному базовому рівні, що дозволяє підтримувати вивчення суміжних предметів на профільному рівні чи одержувати додаткову освіту для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з обраного предмета на профільному рівні;* задовольняють пізнавальні інтереси в різних сферах діяльності людини.
  Курси за вибором поділяються на два основні види:- предметно-орієнтувальні, які дають можливість учням реалізувати власні пізнавальні інтереси в обраній освітній галузі та формують уміння й способи діяльності для практично важливих завдань (навчальна практика, проектнатехнологія, дослідницька діяльність);- міжпредметні, завдання яких полягає у створенні умов для формування індивідуальної освітньої траєкторії розвитку професійних інтересів учнів; підтримують мотивацію учнів, тим самим сприяють внутрішньопрофільній спеціалізації.

Illustration

Віртуальна школа

Дистанційна освіта

 • Інформатизація освіти в Україні – один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.
  Дистанційна освіта – навчання на відстані – набуває сьогодні все більшої популярності. За наявності сучасних комп’ютерних технологій та Інтернету вона стає зручною та доступною. Адже дистанційна освіта не вимагає від студента присутності в аудиторії, навчаєтеся ви в зручний час в будь-якій точці земної кулі. Дистанційно можна закінчити ВУЗ, вивчити іноземну мову, підвищити кваліфікацію тощо.
  На відміну від заочної форми навчання, де контроль за вивченням матеріалу припадає на певний час (зокрема на період сесії), дистанційна освіта дозволяє контролювати знання після кожного пройденого курсу – має більш гнучкий графік складання іспитів. Ще однією перевагою ДО є постійна підтримка викладацького складу: кожен студент прикріпляється до викладача, який контролює навчання, консультує і допомагає готуватися до іспитів.
  Важливо і те, що можна самому обрати предмети, які вас цікавлять, темп і послідовність їх вивчення. Хіба не було б зручно пройти за семестр цілий курс? Або, навпаки, розтягнути його на два роки? Деякі розділи можна пропускати або повертатися до них знову. Ще один плюс – така освіта дешевша за звичайну.
  Для того, щоб знання отримали конкретний зв’язок з діями, необхідно постійно “навчати себе”, поповнюючи й розширюючи свою освіту. Саме цю мету й ставить перед собою дистанційна освіта.

Пропонуємо Вам прекрасну можливість розширити свої знання завдяки українському громадському проекту ма-сових відкритих онлайн-курсів «Prometheus». Тут Ви знайдете онлайн-курси за різними напрямками: підгото-вка до ЗНО, інформатика, історія України, економіка, тощо. Всі курси абсолютно безкоштовні.

Illustration